Datum objave: 15.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: (Šifra DM: H019008) ZNANSTVENI SVETNIK IX-0 (m/ž)

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H019008,
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 8 ur/teden; (20%),     
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktorat s področja fizike;
• veljavni habilitacijski naziv znanstvenega svetnika ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL.
• inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost,

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
-  znanstvenoraziskovalno delo na:P1-0044 Teorija trdnih snovi in statistična fizika, N1-0025 OMNES: Odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi;
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
Podrobnejši opis:
-  Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu znanstveni svetnik in ima veljaven habilitacijski naziv asistent lahko (izvaja) opravlja:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu znanstveni svetnik in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor lahko (izvaja) opravlja:
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih (do 50% pedagoške obveznosti)
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

Datum objave: 15.12.2016.

Rok za prijavo: 3 dni, od 15.12.2016 do 20.12.2016.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: