Datum objave: 20.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 60 dni od objave )

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, Večna pot 83

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR 
za področje UREJANJE GOZDOV za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti s področja gozdarstva 
- izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje urejanje gozdov
- znanje slovenskega jezika  

3. Kratek opis dela in nalog:
- skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
- izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in vaj pri predmetu metode raziskovalnega dela v gozdarstvu na dodiplomskih študijskih programih in druge oblike pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure ipd.)
- sodelovanje pri izvedbi pedagoškega dela pri predmetih Gozdnogospodarsko načrtovanje, Osnove odločanja in modeliranja, Operacijske raziskave,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod na področju urejanja gozdov

Kandidat posreduje prošnjo, življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, bibliografijo, reference s kvantitativnih metod v gozdarstvu, metod odločanja in modeliranja razvoja gozdov, dokazila o izobrazbi, motivacijsko pismo, funkcionalna znanja, na naslov Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

4. Rok za prijavo: 60 dni od objave
Zaposlitev: predvidoma 1.3.2017

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 320 3501