Datum objave: 22.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE (m/ž) za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

1. Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomsko finančne oz. ekonomsko računovodske smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomsko finančne oz. ekonomsko računovodske smeri,
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) ekonomsko finančne oz. ekonomsko računovodske smeri.

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje enega svetovnega jezika
- poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ,
- znanja za uporabo računovodskih računalniških programov
- vodstveno-organizacijske sposobnosti in izkušnje
- 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih in nalogah
- zaželene delovne izkušnje na področju računovodenja in javnih financ

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na področju finančno računovodskega poslovanja
- pripravlja predloge metodologije finančnega načrtovanja in analiziranja
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom fakultete in drugimi organizacijskimi enotami, ter službo za finančno računovodske zadeve Univerze v Ljubljani
- sodeluje in svetuje pri delu organov fakultete
- izvršuje sklepe organov fakultete
- pripravlja poročila o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja
- skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog v okviru finančno računovodske službe
- sodeluje pri proračunskem planiranju fakultete
- daje predloge za naprednejše upravljanje s finančnimi viri fakultete
- zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja fakultete
- ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili vodje

5. Rok za prijavo: do vključno 10. 1. 2017

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01/241 1030
E-mail: