Datum objave: 21.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta

1.   Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, v Službi za znanstveno raziskovalno delo

Šifra DM: H017004
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: H
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: do 31.12.2017

2.   Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- sposobnost pisanja znanstvenih in strokovnih člankov
- ustrezna računalniška znanja (obvladanje programskih paketov Matlab in Stata)
- komunikacijske, organizacijske sposobnosti, zanesljivost, inovativnost, sposobnost za timsko delo
Delovne izkušnje:
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
Poskusno delo:
-   3 mesece

3.   Kratek opis dela in nalog:
I. Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
II. Podrobnejši opis:
- verjetnost in statistika: verjetnost, pogojna verjetnost, momenti in kovarianca, vzorčenje, simulacije,
- modeli vrednotenja naložb: CAPM model zasnovan na potrošnji, več obdobni modeli vrednotenja naložb v diskretnem in zveznem času, modeli s heterogenimi agenti, vrednotenje izvedbenih finančnih instrumentov, modeli časovne strukture obrestnih mer,
- ekonometrija časovnih vrst in panelnih podatkov: modeli diskretne izbire,
- empirične finance: uporaba faktorskih modelov vrednotenja naložb, uporaba študij dogodkov,
- kvantitativne vedenjske finance: vedenjsko investiranje in upoštevanje vedenjskih pristranskosti pri investicijskih odločitvah posameznikov (varčevanje za starost),
- programiranje in obvladovanje programskih paketov: Matlab in Stata.

4.   Rok za prijavo: 3 dni, do 27.12.2016; prijave so možne po e-pošti.

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: