Datum objave: 22.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2-III (Ž/M) v Službi za znanstveno raziskovalno delo

Šifra delovnega mesta: J017104
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri,
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri,
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri,
• 2 leti ustreznih delovnih izkušenj,
• aktivno znanje dveh tujih jezikov,
• znanja za uporabo računalniških programov,
• poznavanje predpisov področja,
• komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

3. Kratek opis del in nalog:
SPLOŠEN OPIS:
• samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
• izvaja operativne naloge delovnega področja
• spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
• opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
PODROBNEJŠI OPIS:
• spremljanje predpisov s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti,
• spremljanje domačih, evropskih in mednarodnih razpisov in sodelovanje s pristojnimi ministrstvi oz. agencijo in Univerzo v Ljubljani,
• ustrezno in pravočasno obveščanje o aktualnih razpisih za domače, evropske in druge mednarodne raziskovalne projekte,
• administrativno vodenje dela,
• finančno načrtovanje, spremljanje in poročanje za raziskovalne projekte,
• pomoč pedagogom in raziskovalcem pri prijavah na razpise in pri pripravi raziskovalnih projektov,
•  izdelava računov in avtorskih ter podjemnih pogodb,
•  pomoč pri pripravi gradiv za Komisijo za znanstveno raziskovalno delo in doktorski in senat fakultete,
• vzdrževanje informacijskega sistema za raziskovalno dejavnost in urejanje spletnih strani RCEF,
• evidentiranje in arhiviranje dokumentov.

4. Rok za prijavo: 3 delovnih dni, do vključno 28.12.2016.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 015892590
E-mail: