UNIVERZA V LJUBLJANI je v skoraj 100. letih razvoja utrdila svoj položaj kot največja in najboljša znanstveno raziskovalna in akademska institucija v Sloveniji, saj ustvarja, razvija, nudi in uporablja svoje znanje in strokovnost za reševanje nekaterih poglavitnih družbenih, gospodarskih in drugih vprašanj.

V skrbi za osebni in profesionalni razvoj študentov in diplomantov bomo v prihodnje okrepili spremljanje zaposljivosti naših diplomantov in razvoj alumni klubov na Univerzi v Ljubljani, zato iščemo novega sodelavca, ki bo vpet v izvajanje strokovnih nalog za razvoj omenjenih področij.

Datum objave: 23.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

eu-soc skladunimizs

ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST –

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – KARIERNI SVETOVALEC ZA ALUMNE

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2020 oz. za čas trajanja projekta
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
- analitične in metodološke sposobnosti
- poznavanje in uporaba IKT orodij za analizo in raziskovanje, izkušnje s podporo z delom s socialnimi omrežji, spletno stranjo
- odlično znanje z delom z bazami podatkov (Excel, SPSSa)
- znanje z upravljanjem vsebin na spletnih straneh (CMS sistemi) ter povezovanje vsebin med različnimi mediji
- aktivno znanje svetovnega tujega jezika
- zelo dobro pisno izražanje
- poznavanje področja visokega šolstva
- organizacijske sposobnosti
- komunikacijske sposobnosti
- storitvena naravnanost
- proaktivnost in samoiniciativnost

Opis delovnega mesta:
- samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
 

Podrobnejši opis:
- spremljanje in izvajanje aktivnosti v skladu s prijavo projekta ter skrb za uspešno izvajanje projekta;
- sodelovanje pri oblikovanju strategij razvoja in podpore izvajanja alumni klubov na Univerzi v Ljubljani in spremljanja zaposljivosti diplomantov Univerze v Ljubljani;
- zagotavljanje inovativnih in najboljših rešitev, orodij in sistemov za razvoj alumni klubov in spremljanja zaposljivosti diplomantov;
- sodelovanje z različnimi deležniki (lokalno, regionalno, nacionalno, mednarodno);
- organizacija delovno strokovnih srečanj in drugih dogodkov;
- nadgradnja, obdelava in diseminacija rezultatov ankete o spremljanju zaposljivosti diplomantov,
- vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Rok za prijavo:  23. 12. 2016 - 5. 1. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
K prijavi prosim priložite v obsegu max. A4 strani predstavitev vašega pogleda na potenciale razvoja alumni klubov na Univerzi v Ljubljani.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno,
ga. Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.