Datum objave: 04.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1.     Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih )

na Katedri za sodno medicino in deontologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom (20% redno + 20% dopolnilno delo)

2.     Pogoji za opravljanje dela:
-    univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba  iz medicine ali  dentalne medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
-    veljaven pedagoški naziv za področje Sodna medicina in deontologija
-    smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3.     Kratek opis dela in nalog:
-    vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
-    sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
-    sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
-    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo: 8 dni, od  4.1.2017 do 12.1.2017
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
 
5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: doc. dr. Tomaž Zupanc
Telefon: 01 543 7202


Dekan UL MF
Prof. dr. Dušan Šuput