Datum objave: 06.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  (m/ž)
na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje

št. delovnih mest: 1
šifra del. mesta: D010001
naziv DM: asistent
šifra naziva: 3
tarifni razred: VII/2
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehniške smeri na področju geotehnologije in rudarstva
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehniške smeri na področju geotehnologije in rudarstva
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehniške smeri na področju geotehnologije in rudarstva
2. Veljaven habilitacijski naziv:
- asistent za habilitacijsko področje Geotehnologije in rudarstva
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, znanje angleškega jezika,
4. Delovne izkušnje:
- 2 leti

3. Kratek opis dela in nalog: 
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: rok za prijavo 3 dni; do 11.1.2017

Datum objave: 6.1.2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana