Datum objave: 12.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA za področje Izdelovalne tehnologije in sistemi  
Čas trajanja: nedoločen čas, polni delovni čas

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti (prejšnji) s področja strojništva ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja strojništva,
  • veljaven izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali redni  profesor za habilitacijsko področje Izdelovalne tehnologije in sistemi.

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva (217. a. do 217. d. člen Statuta UL) ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu na UL, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL (25. a člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani).

  • znanje slovenskega jezika,
  • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, usposobljenost za delo z računalnikom,
  • zaželena specialna znanja s področja kakovosti obdelovalnih tehnologij.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
  • predavanje študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti.

4. Rok za prijavo: do 13.03.2017

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: