Datum objave: 17.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III; J017104
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali druga stopnja bolonjskega študija, praviloma družboslovne smeri ali humanistike (knjižničarstvo, arhivistika) ali druge ustrezne smeri (informatika, računalništvo),
- informacijska pismenost,
- poznavanje statističnih programov za analizo in vizualizacijo podatkov,
- pričakovane 1 letne delovne izkušnje na podobnih področjih (lahko tudi neformalne)
- poznavanje uradnih podatkov javnih ustanov (volitve, registri, anketni viri na SURS, NIJZ,…)
- razumevanje administrativnih vidikov ustvarjanja, vrednotenja kakovosti, ter dostopa do mikropodatkov javnih ustanov
- poznavanje metapodatkovnih standardov
- poznavanje zakonodaje in postopkov glede ravnanja z osebnimi podatki.

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobni opis:
- evidentiranje mikropodatkov, ki jih ustvarjajo javne ustanove
- delo na mednarodnih projektih
- spremljanje razvoja in novosti pri pristopih za zagotavljanje dostopa do mikropodatkov javnih ustanov
- podpora postopkom za zagotavljanje reproduktibilnosti raziskovanja
- vizualizacija podatkov, spodbujanje odprte (državljanske) znanosti,
- promocija ponovne uporabe podatkov javne in državne uprave za boljše upravljanje Republike Slovenije
- izbor, priprava verzij mikropodakov za javno rabo in za znanstveno rabo, dokumentacija, ter organiziranje dostopa
- statistično zakrivanje podatkov in upravljanje z režimi za varovanje zasebnosti
- komuniciranje in sodelovanje z ustvarjalci podatkov in uporabniki pri promociji druge rabe
- vključevanje obravnave mikropodatkov javnih ustanov v potek dela v arhivu
- obveščanje in usposabljanje uporabnikov domačih in mednarodnih mikropodatkov, spremljanje nastalih publikacij, organiziranje srečevanj uporabnikov, promocija delavnic na mikropodatkih doma in v tujini
 

4. Rok za prijavo: od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017
kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazilo o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
dobro poznavanje statističnih programov za analizo številskih podatkov (SPSS, Stata, R…) in poznavanje orodij za oblikovanje predstavitev, spletno komuniciranje, ipd.

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, profesionalnost, pripravljenost za timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog, sposobnost samostojne priprave besedil in predstavitev

7. Delovno razmerje: Določen čas do 31. 12. 2017 (3 mesece poskusna doba)
Polni delovni čas, 40 ur/teden
Predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu februarju 2017.

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: