Datum objave: 18.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT (D010001) na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo

za določen čas 2 leti, s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo
 • veljaven habilitacijski naziv: Asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
 • smisel za raziskovalno delo na področju gradbenih konstrukcij in potresnega inženirstva

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v obsegu 50% delovnega časa,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni od objave, do 26.1.2017

Datum objave: 18.1.2017

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:
 
Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: