Datum objave: 23.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto:

Asistent, m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001.
Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom.
Šifra naziva: 3,2,1.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje predvidoma od 20. 2. 2017 do 30. 9. 2017 na Oddelku za predšolsko vzgojo.

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri predšolska vzgoja.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri predšolska vzgoja.
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri predšolska vzgoja.
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri predšolska vzgoja.
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri predšolska vzgoja.
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri predšolska vzgoja.
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri predšolska vzgoja.

Ostali pogoji:

 • povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0.
 • ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8.
 • potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika.
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje motopedagogika.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.
         
Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas za obdobje predvidoma od 20. 2. 2017 do 30. 9. 2017 na Oddelku za predšolsko vzgojo.

Datum objave: 23. 1. 2017

Rok za prijavo: 7 dni (do 30. 1. 2017)
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: