Datum objave: 24.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/ IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR ZA SLOVENSKI JEZIK
za nedoločen čas s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja jezikoslovnih ved
- veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, pridobljen na Univerzi v Ljubljani, za slovenski jezik,
- reference s področja slovenskega jezika (frazeologija, jezikovna norma, jezikovna kultura, zgodovina slovenskega jezikoslovja)

Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd..)
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 dni od objave, do vključno 27. 1. 2017

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi, znanju tujih jezikov in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo.
Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalce neobvezujoč.

Računalniški programi:
-  dobro poznavanje MS Office.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
-  retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Kontaktna oseba na članici:
Ivanka Repinc, tel.: 241 1028
E-mail: