Datum objave: 30.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – za obštudijsko dejavnost

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas 1 leta zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- 4 leta delovnih izkušenj na področju storitev za študente
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- zaželeno poznavanje predpisov področja
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis delovnega mesta:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju,
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev,
- sodeluje in usklajuje naloge službe,
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze,
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo,
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe,
- oblikuje zapisnike,
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
 
Podrobnejši opis:
- organizira, razporeja in vodi delo na področju obštudijskih dejavnosti,
- vodi, koordinira, organizira in kontrolira izvedbo celotnega letnega programa obštudijske dejavnosti ter izvedbo lastnih letnih kreditno ovrednotenih predmetov in programov obštudijske dejavnosti,
- pripravlja celotni koledar predmetov, programov, dogodkov in prireditev obštudijske dejavnosti,
- sodeluje pri pripravi strokovnih standardov predmetov in programov ter pri javnih razpisih službe,
- posredno nadzoruje objekte, prostore in druge površine za izvajanje predmetov in programov obštudijske dejavnosti,
- koordinira podporo področnih univerzitetnih komisij,
- opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

Rok za prijavo:  30. 1. 2017  –  10. 2. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po navadni pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno,
ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.