Datum objave: 06.02.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D010001 – Asistent (m/ž) - za področje fizike.

Reg. št. objave na ZRSZ: MS50200

Število razpisanih delovnih mest: 1;
Šifra delovnega mesta: D010001;
Šifra naziva: 1, 2 ali 3;
Nazivi: Asistent; Asistent z magisterijem; Asistent z doktoratom;
Tarifni razred: VII/2, VIII,  IX.,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.
Začetek zaposlitve: predvidoma s 1. 3. 2017.
Poskusno delo:
- asistent, 7. stopnja izobrazbe – največ 3 mesece
- asistent z magisterijem in asistent z doktoratom, oba 8. stopnja izobrazbe – največ 4 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba fizikalne smeri, magisterij znanosti (prejšnji) fizkalne smeri, doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja fizike.
• sposobnost vodenja vaj pri predmetih, ki so namenjeni izobraževanju bodočih učiteljev fizike;
• veljavni habilitacijski naziv asistenta ali višji za področje fizike, sprejet na UL;
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
 

Dodatni opis delovnega mesta:
Delavec na delovnem mestu asistent v nazivu delovnega mesta asistent z doktoratom, ki ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, lahko (izvaja) opravlja:
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov.

Datum objave: 6. 2. 2017

Rok za prijavo: 14 dni, od 6. 2. 2017  do 20. 2. 2017.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana
ali

na elektronski naslov: kadrovska @fmf.uni-lj.si .

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: