Datum objave: 07.02.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE UMETNOSTNA ZGODOVINA (D019001) M/Ž

Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje umetnostna zgodovina
 • Znanje vsaj enega tujega jezika in odlično znanje slovenskega jezika
 • Najmanj 1 leto pedagoških delovnih izkušenj na področju visokega šolstva
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov:

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 15. 2. 2017.

RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.