Datum objave: 10.02.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (m/ž) v Glavni pisarni dekanata za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

1. Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge primerne smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge primerne smeri,
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge primerne smeri.

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanje slovenščine (ustna in pisna komunikacija),
- aktivno znanje angleškega jezika (ustna in pisna komunikacija),
- znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office,
- poznavanje predpisov področja,
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delih.

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:
- podpora vodstvu fakultete,
- opravljanje tajniških del za Glavno pisarno fakultete (usklajevanje sestankov in srečanj, priprava obvestil in skrb za splošne fakultetne e-naslove),
- sodelovanje pri pripravi raznih poročil (npr. Program dela z akcijskim načrtom, Poslovno poročilo  s poročilom o kakovosti),
- sodelovanje pri pripravi gradiv za seje,
- objava gradiv za seje na intranetnih straneh,
- sodelovanje pri pripravi prireditev,
- vodenje zalog (naročanje) pisarniškega materiala, poslovnih daril, materiala za postrežbo v glavni pisarni in sejah Senata FF, UO FF, Akademskega zbora FF),
- postrežba na sejah vodstva,
- urejanje naročanja storitev in materiala (priprava naročilnic za celotno fakulteto in njihov vnos v informacijski sitem),
- vodenje fakultetnih namestitvenih kapacitet,
- urejanje intranetnih strani Glavne pisarne,
- pisanje zapisnikov in priprava odpravkov sklepov,
- urejanje tiska letnega delovnega koledarja,
- urejanje arhiva Glavne pisarne,
- vodenje raznih evidenc,
- druge naloge po navodilih nadrejenega.

5. Rok za prijavo: do vključno 18. 2. 2017

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01/241 1030
E-mail: