Datum objave: 21.02.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (J017101) v Referatu za študijske zadeve,

s polnim delovnim časom, za določen čas enega leta z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri ali
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri
- poznavanje predpisov s področja študijskih zadev
- 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih
- aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:

Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- administrativno delo povezano z organiziranjem in izvajanjem študija na III. stopnji,
- administrativna pomoč  skrbnikom študijskih  programov,
- izvedba vpisa študentov,
- informacijsko svetovalno delo s študenti, obveščanje študentov,
- vodenje evidence o študentih, vodenje evidence o izpitnih prijavah in opravljenih izpitih,
- izdajanje dokumentov in potrdil,  
- izvajanje administrativnih postopkov v zvezi z zagovorom doktorskih nalog,
- organizacija ekskurzij – obveščanje učiteljev in študentov,
- izdajanje računov za podiplomski študij, 
- pomoč pri pripravi gradiva za študijski odbor in senat,
- posredovanje podatkov in vodenje statistik za potrebe fakultete, UL in zunanjih institucij,
- pomoč pri urejanju spletnih strani referata za študijske zadeve,
- vodenje pisarne na Oddelku za okoljsko gradbeništvo,
- podpora knjižnici fakultete.

Datum objave: 21.2.2017, rok za prijavo: 8 dni, do 1.3.2017

Vloge sprejema kadrovska služba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana,
e-m: