Datum objave: 24.02.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001) na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za masivne in lesene konstrukcije, za nedoločen čas in s polnim delovnim časom ter 3-mesečnim poskusnim delom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja gradbeništva ali
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva
 • veljaven habilitacijski naziv: Asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
 • smisel za raziskovalno delo na področju betonskih in lesenih konstrukcij
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
 • imajo izkušnje na področju eksperimentalnih preiskav
 • imajo izkušnje na področju numeričnih analiz odziva betonskih in lesenih konstrukcij v običajnih pogojih in pogojih požara

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: Datum objave:  24.2.2017, rok 8 dni;  do 4.3.2017

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:
 
Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: