Datum objave: 02.03.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 60 dni od objave )

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje Enologijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti biotehniške smeri
- izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje enologija
- znanje slovenskega jezika 
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, vodenje znanstveno-raziskovalnih projektov
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo:  60 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 1.9.2017

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  mag. Selma Uršula Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701