Datum objave: 02.03.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) na Oddelku za okoljsko gradbeništvo,  
za izvajanje predmetov s področja okoljskega inženirstva in zdravstvene hidrotehnike 
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva ali doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva;
- veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo; za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa kandidat začasno zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
- znanje slovenskega jezika;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti;
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
o so že bili nosilci in izvajalci predmetov na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih
o so že bili uspešni mentorji visokošolskim zaključnim nalogam
o imajo izkazano vpetost v mednarodno raziskovalno delo
o dosedanje izkušnje pri reševanju praktičnih inženirskih problemov

3. Kratek opis dela in nalog:
- Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: rok 60 dni; do 1.5.2017

Datum objave:  2.3.2017,

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail: