Datum objave: 09.03.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:
SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – za delo na projektih

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas zaradi predaje dela in nadomeščanja začasno odsotnega delavca (predvidoma 13 mesecev)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri, ali
-  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj s področja projektnega dela in koordiniranja evropskih projektov
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov (word, excell)
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:
- samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- samostojno opravlja operativne strokovne naloge za potrebe projektov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov
- samostojno izvršuje pridobljene projekte
- spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- skrbi za usklajeno izvajanje pogodbenih obveznosti s pristojnim ministrstvom (vodenje evidence in dokumentacije, poročanje, priprava zbirnih zahtevkov ipd.)
- nudi strokovno podporo članicam in službam rektorata, vezanih na delovno področje
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  9. 3. 2017  –  20. 3. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po navadni pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve,
ga. Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.