Datum objave: 14.03.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani,
objavlja prosto delovno mesto:

1.     Razpisano delovno mesto: Tajnik članice VII/2 s polnim delovnim časom za nedoločen čas

2.     Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi ( prejšnja ), visokošolska univerzitetna ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba pravne smeri
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
• vodstvene in organizacijske sposobnosti
• 5 let ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
• poskusno delo 4 mesece

3.     Opis del in nalog:
• vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
• kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
• zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji
• vodenje pravnih in upravnih postopkov članice
• priprava osnov za splošne akte članice
• sodelovanje pri delu organov članice in  univerze
• izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev tajništva
• sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta

4.  Rok za prijavo: 14 dni od 14.3.2017 do 28.3.2017

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana .

5.  Kontaktna oseba: Nastja Babšek Omahen, univ. dipl. prav.


Prof. dr. Dušan Šuput
Dekan UL MF