Datum objave: 21.03.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA 2 (dveh) PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje 2 (dve) prosti delovni mesti (po upokojitvah) v Katedri za urbanizem UL FA: »VISOKOŠOLSKI UČITELJ» M/Ž
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
šifra DM: D019001,
šifra naziva: N: 1, 2 ali 3,
tarifni razred: IX.

Pričetek dela: predvidoma 01.10.2017

Pogoji za opravljanje dela:  
o doktorat znanosti ( prejšnji ) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali urbanizem
o doktorat znanosti (3.Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali urbanizem
ali
o priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
o veljaven habilitacijski naziv docent /izredni profesor/ redni profesor za področje arhitekture, urbanizma, oblikovanja ali arhitekturne tehnologije.
 
Funkcionalna znanja: 
- retorične sposobnosti, inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog: 
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave.

Zaposlitev izbranih kandidatk/ov bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2017 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo po navadni pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: 
dr. Mitja Blaganje, tajnik UL FA
telefon: 01/2000 721
e-mail:  

        

prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan UL FA
Ljubljana, 16.03.2017