Datum objave: 21.03.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  ASISTENT – M/Ž
2. Šifra DM:    D010001
3. Tarifni razred:    VII/2
4. Šifra naziva:   3
5. Naziv:     asistent 
6. Število razpisanih delovnih mest:  1

7. Pogoji za opravljanje dela 
a. zahtevana izobrazba: 7. raven izobrazbe farmacevtske smeri (magister farmacije)
b. veljaven habilitacijski naziv:  asistent za področje farmacevtska tehnologija, farmacevtska tehnologija in biofarmacija, farmacevtska nanotehnologija ali kozmetologija;
c. funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

8.  Poskusna doba: 3 mesece

9.  Kratek opis dela in nalog: 
vodenje teoretičnih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu, sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih, sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke, skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme, opravljanje drugih nalog.

10.  Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

11.  Rok za prijavo:  do  25. 3. 2017

12.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Zdenka Gantar
Telefonska številka:    4769-505
E-mail: