Datum objave: 14.04.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC VI – pomoč uporabnikom

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J016037
Tarifni razred: VI
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- višja strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- višješolska izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- zaželeno 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
- znanje operacijskih sistemov, poznavanje omrežnih protokolov in storitev
- znanja za uporabo računalniških programov in delovanje informacijsko-komunikacijskih sistemov
- znanje angleškega jezika
- organizacijske sposobnosti
- komunikativnost

Opis delovnega mesta:
- izvaja in sodeluje pri aktivnostih na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- vodi razne evidence po navodilih
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- upravlja podatke o zahtevkih uporabnikov v bazi podatkov zahtevkov uporabnikov
- v uradnem času dela službe za pomoč uporabnikom sprejema klice uporabnikov
- nudi strokovno, organizacijsko ali administrativno pomoč uporabnikom, ki podajo zahtevek za pomoč službe za podporo uporabnikom
- informira uporabnika o poteku reševanja zahtevka prek aplikacije za vodenje zahtevkov
- sodeluje s tehničnim administratorjem ali skrbnikom aplikacije, kateremu posreduje podatke za podrobnejšo analizo, če ti obstajajo in so mu na voljo
- upravlja predloge za novo računalniško opremo na delovnih mestih tajništva in pripravlja podatke za naročilo ter odpis, skrbi za evidence računalniške opreme, ki je v uporabi na delovnih mestih
- skrb za nemoteno in varno delovanje informacijsko-komunikacijske opreme na rektoratu
- opravlja druge naloge, ki sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenih.

Rok za prijavo: 14. 4. 2017  –  20. 4. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po navadni pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve,
ga. Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.