Datum objave: 18.04.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT RAZISKOVALEC  VII/2 (m/ž)

Zaposlitev na Inštitutu za filozofijo in družbeno etiko UL TEOF, pri projektu J6-7325.

 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: H017004
 • šifra naziva: 0
 • tarifni razred: VII/2
 • s krajšim delovnim časom (točen obseg zaposlitve bo določen naknadno)
 • za določen čas 20 mesecev, od 1.5.2017 do 31.12.2018 (za čas trajanja projekta)

Pogoji za opravljanje dela:

 1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): univerzitetni diplomant teologije,
 2. Veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec, sprejet na UL (ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistent raziskovalec, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011 (s spremembami in dopolnitvami.
 3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: raziskovalno delo in pisanje znanstvenih člankov, inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, znanje vsaj enega tujega jezika

Poskusna doba: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na projektu J6-7325 »Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo«,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertiz,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote ali vodje projekta ter drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 5 dni, do vključno 24. 4. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Teološka fakulteta
Kadrovska služba
Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Lea Jensterle, 01 434 58 12,