Datum objave: 20.04.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani,

objavlja prosto delovno mesto:

Tajnik članice VII/2  ( m/ž ) s polnim delovnim časom za nedoločen čas.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi ( prejšnja ), visokošolska univerzitetna ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba pravne smeri
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
 • poskusno delo 4 mesece

Opis del in nalog:

 • vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
 • zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji
 • vodenje pravnih in upravnih postopkov članice
 • priprava osnov za splošne akte članice
 • sodelovanje pri delu organov članice in  univerze
 • izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana do 15.5.2017.