Datum objave: 25.04.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 – III, m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017104
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (50 % oziroma 20 ur na teden)
• Trajanje zaposlitve: določen čas s krajšim delovnim časom, od  10. 5. 2017 do 31. 8. 2017 oziroma za čas trajanja projekta

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali upravne smeri oziroma druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali upravne smeri oziroma druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali upravne smeri oziroma druge ustrezne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanja za uporabo računalniških programov
- poznavanje dela v javnem sektorju
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost
- vodstvene in organizacijske sposobnosti
- aktivno znanje enega tujega jezika
- zaželene delovne izkušnje

Poskusno delo: 3 mesece.

3. Kratek opis del in nalog
- delo na projektu evropskega socialnega sklada
- sodelovanje pri nadzoru nad ustrezno izpeljavo projektov
- koordiniranje priprav podjemnih in avtorskih pogodb v okviru projekta
- zbiranje dokumentacije za pripravo poročil
- sodelovanje pri koordinaciji finančnega in vsebinskega poročanja
- sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, koordinatorji projekta in sodelujočimi na projektu ter sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na projekt
- opravljanje administrativno upravnih del in nalog s finančnega področja na projektih (priprava obračunov honorarjev in drugih prejemkov izvajalcev, itd.)
- priprava, urejanje in arhiviranje dokumentacije projekta
- priprava in urejanje ter analiza poročil za naročnika projekta
- udeležba na seminarjih izobraževanja s strani naročnika projekta in na sestankih projektne skupine
- skrbi za ažurni tok informacij in dokumentacije v okviru pravil projekta
- sodelovanje in poročanje pristojnemu ministrstvu in pristojni vladni službi
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na projekt

4. Datum objave: 25. 4. 2017

5. Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave (do 3. 5. 2017)

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s krajšim delovnim časom (50 % oziroma 20 ur na teden) od 10. 5. 2017 do 31. 8. 2017 oziroma za čas trajanja projekta.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

7. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: