Datum objave: 10.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001)
na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, za izvajanje vaj pri predmetih s področja inženirske hidrotehnike in hidrologije
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja gradbeništva ali
• doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva
• veljaven habilitacijski naziv: Asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
• smisel za raziskovalno delo na področju hidrologije in inženirske hidrotehnike
• prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkazano raziskovalno odličnost

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: rok 8 dni; do 18.5.2017

Datum objave:  10.5.2017,

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev  na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
ali na e-m:
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: