Datum objave: 11.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001)
za izvajanje vaj pri predmetih: Antene in razširjanje valov, Elektrodinamika, Optične komunikacije, Vosokofrekvenčna tehnika, Osnove optičnih komunikacij, Radijske komunikacije, Satelitske komunikacije in navigacija, Satelitski navigacijski sistemi in Tehnološke osnove multimedije.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s šest mesečno poskusno dobo od 01.06.2017 dalje.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
- doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
- doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške smeri

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
 
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- izkušnje z akreditacijo in organizacijo ob študijskih dejavnosti UL
- izkušnje z organizacijo predavanj/promocijskih dogodkov
- izkušnje (tudi demonstratorstvo) pri predmetih: Antene in razširjanje valov, Visokofrekvenčna tehnika, Satelitske komunikacije, Elektrodinamika ali drugih  predmetov na Fakulteti za elektrotehniko
- znanje nižje nivojskih programskih jezikov za jedra PIC in ARM

3. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
- delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih, stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 7 dni, od 11.05.2017 do 18.05.2017

5. Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: