Datum objave: 12.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA NA KATEDRI ZA SVETO PISMO IN JUDOVSTVO za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba iz teologije
 • doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji)
 • veljaven habilitacijski naziv UL: docent / izredni profesor / redni profesor za področje biblični študij in judovstvo
 • znanje slovenskega jezika
 • 3 leta izkušenj na mestu habilitiranega asistenta
 • retorične in pedagoške sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev

Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: od  11. 5. 2017 do 21. 7. 2017

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Teološka fakulteta,  Kadrovska služba, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12,  .