Datum objave: 12.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4,  Portorož

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT M/Ž 
za področje POMORSTVA, NAVTIKA, LADIJSKO STROJNIŠTVO
3 (trije) izvajalci
Šifra DM D010001
zaposlitev za določen čas, za polni delovni čas,

2. Pogoji za opravljanje dela: 
-  Univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali,
-  magisterij stroke s področja pomorstva ali, 
-  magisterij znanosti, 
-  ali doktorat znanosti s področja pomorstva,
-  veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Pomorstva oz. izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta,
-  tekoče znanje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

Posebni pogoji za izvolitev v naziv visokošolskega sodelavca za potrebe Katedre za navtiko so:
-  izkušnje pri delu, kar se dokazuje s pooblastilom častnika krova na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW II/1).

Posebni pogoji za izvolitev v naziv visokošolskega sodelavca za potrebe Katedre za ladijsko strojništvo so:
-  častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW A-III/1).

3. Kratek opis dela in nalog: 
• priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Rok za prijavo: 15 dni, od 12.5.2017do vključno 28.05.2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5 Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: