Datum objave: 16.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007

2. Pogoji za opravljanje dela:
-  aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega in nemškega jezika, doktorat znanosti (področje filozofija), veljavni raziskovalni naziv znanstveni sodelavec (lahko tudi pedagoški naziv docent), bibliografija s področja filozofije, estetike in ontologije

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 16. 5. 2017  do 22. 5. 2017
-  kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu, bibliografijo
-  kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:
-  Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
-   inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji

7. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 5. 2018 (projektno delo)
-  krajši delovni čas – 8 ur/teden, 20%
-  predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: