Datum objave: 16.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

2. Pogoji za opravljanje dela:
-  aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti (področje antropologije), veljavni raziskovalni naziv asistent – raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent), zaželeno je znanje še enega tujega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 16. 5. 2017  do 22. 5. 2017
kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
-  Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
-  inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji

7. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 5. 2018 (projektno delo)
- krajši delovni čas – 8 ur/teden, 20%
- predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: