Datum objave: 18.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT M/Ž
za področje KVANTITATIVNIH METOD – RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Šifra DM D010001

zaposlitev za določen čas enega leta, za krajši delovni čas,

2. Pogoji za opravljanje dela:
-  Univ. izobrazba naravoslovno tehnične smeri oz.
-  mag. stroke s področja računalništva in informatike ali
-  magisterij znanosti s področja Računalništva in informatike

Veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje računalništva in informatike, oziroma izpolnjevanje pogojev za pridobite naziva asistenta

-  tekoče znanje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)

3. Kratek opis dela in nalog: 
• priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Rok za prijavo: 10 dni, od 18.5.2017 do vključno 02.06.2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika oz. slov. jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5 Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela
05 67 67 221
E- mail: