Datum objave: 18.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  m/ž  za področje PROMETNE TEHNOLOGIJE
Šifra DM D010001
zaposlitev za določen čas enega leta za polni delovni čas, od 01.09.2017

2. Pogoji za opravljanje dela:  
-  Univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
-  magisterij stroke s področja prometne tehnologije
Veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani:
asistent za področje Prometne tehnologije in Transportne logistike, oziroma izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta,

-  tekoče znanje angleškega jezika,
-  smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
-  uporaba računalniških orodij
-  znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)

3. Kratek opis dela in nalog: 
• priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Datum objave: 18. 5. 2017

5. Rok za prijavo: 18.5.2017, 9 dni do vključno 31.05.2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

6. Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela
05 67 67 221
E- mail: