Datum objave: 18.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  VII/2-3 (M/Ž) ZA PODROČJE EKONOMIJE IN MANAGEMENTA V PROMETU
Šifra DM D 010001
zaposlitev za določen čas, enega leta za polni delovni čas s pričetkom 1.09.2017

2. Pogoji za opravljanje dela: 
-  Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali 
-  magistrska izobrazba s področja ekonomije 
 
Veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Ekonomike transporta oz. izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta,

-  tekoče znanje angleškega jezika,
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)

3. Kratek opis dela in nalog: 
• priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)
• osnovno raziskovalno in strokovno delo

4. Rok za prijavo: 5 delovnih dni, od 18.5.2017 do vključno 26.05.2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili izpolnjevanju pogojev, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5. Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: