Datum objave: 18.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za teorijo in sociologijo prava,
ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001)
1 prosto delovno mesto

- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela do 30. 9. 2018;
- čas nastopa dela: ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje teorije in filozofije prava in države, če naziva še nima; sicer predvidoma 1. oktobra 2017;
- poskusno delo 3 mesece;
- zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij);
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje teorije in filozofije prava in države; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za teorijo in filozofijo prava in države v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika);
- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrb za varno delo delavcev in študentov,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 2. junij 2017

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: