Datum objave: 24.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007
  
2. Pogoji za opravljanje dela:
-  aktivno znanje slovenskega jezika,
-  aktivno znanje angleškega jezika,
-  doktorat znanosti (področje politologija),
-  veljavni raziskovalni naziv znanstveni sodelavec (lahko tudi pedagoški naziv docent),
-  bibliografija s področja politične in upravne znanosti.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
Podrobnejši opis:
- raziskovalna opravila za pripravo mednarodne znanstvene publikacije o primerjalnem lokalnem razvoju
- raziskovalna opravila v okviru raziskav o upravljavski sposobnosti lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji

4. Rok za prijavo: 24. 5. 2017  do   31. 5. 2017
-  kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in nazivu, bibliografijo
-  kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
-  Poznavanje MS Office, IBM SPSS.

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
-  inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji
    
7. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 12. 2018 (projektno delo)
-  polni delovni čas – 40 ur/teden, 100%
-  predviden datum sklenitve delovnega razmerja v septembru 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: