Datum objave: 29.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje zdravstvene nege (D010001)
Delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja in s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
■ Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

■ Veljavni habilitacijski naziv: asistent za področje zdravstvene nege
■ Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.10.2017

4. Rok za prijavo: 15 dni (od 29.5.2017 do 13.6.2017)
Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2017 s strani vlade RS.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail:ema.rebernik@zf.uni-lj.si