Datum objave: 01.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI/A  UČITELJ/ICA

• Šifra delovnega mesta: D019001
• Tarifni razred: IX

2. Trajanje in začetek zaposlitve: Določen čas z 20% delovnim časom, od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

3. Pogoji za opravljanje dela:
• priznana pomembna umetniška dela na področju gledališka in radijska umetnost
• veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje dramska igra in umetniška beseda
• retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
• kandidat, ki je že zaposlen za polni delovni čas, mora priložiti soglasje delodajalca.

4. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
- znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Datum objave: 1. 6. 2017

6. Rok za prijavo: 60 dni od objave, do 30. 7. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko elektronske pošte, email: .
    
7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: