Datum objave: 02.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
* aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (družboslovna informatika), veljavni naziv asistent – raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 2. 6. 2017  do  8. 6. 2017

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in nazivu
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  Poznavanje MS Office, SPSS, statistični program R

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
* inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji

7. Delovno razmerje: določen čas,  do 30. 4. 2020 (čas trajanja projekta):
* krajši delovni čas 28 ur/teden  v obdobju do 31. 12. 2017
* krajši delovni čas 20 ur/teden v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2020
* predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: