Datum objave: 02.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica UL:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž

Šifra delovnega mesta: D019001
Tarifni razred: IX
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor 

2. Pogoji za opravljanje dela 
- zahtevana izobrazba: dr. znanosti farmacevtske smeri (8/2. raven izobrazbe)
-  veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje:  biofarmacija in farmakokinetika ali farmacevtska tehnologija in biofarmacija ali socialna farmacija ali farmakogenomika;
- funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- aktivno znanje slovenskega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na razpisanih področjih dela.

3. Kratek opis dela in nalog:
- pedagoško delo (predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
- vodenje, oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje vsebine visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam znanstvenega razvoja stroke,
-  organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom ter
-  koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
- ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov znanja,
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov, (mentorstva),
- znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
- sposobnost načrtovanja prijav in vodenje projektov,
- sposobnost povezovanja in mednarodnega sodelovanja,
- organiziranje strokovnih izobraževanj, poletnih šol in konferenc,
- skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov, druge naloge.

4. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 1.10.2017 dalje.

5. Rok za prijavo: 60 dni, od 2.6.2017 do 1.8.2017

Kandidati  posredujejo (lahko tudi po elektronski pošti): 
vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv, citiranosti, bibliografijo itd.  
   
6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka: 01 4769-505
E-mail: