Datum objave: 02.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica UL: FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI  UČITELJ  PREDAVATELJ – M/Ž

Šifra delovnega mesta: D017004
Tarifni razred: VII/2
Naziv: predavatelj

2. Pogoji za opravljanje dela 
-  zahtevana izobrazba: 7. raven izobrazbe s področja športne vzgoje;
-  veljaven habilitacijski naziv:  predavatelj s področja športne vzgoje;
-  funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
-  aktivno znanje slovenskega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov za športno vzgojo ter prilagajanje izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo športne vzgoje v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke,
-  koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih soizvajalcev predmeta,
- vodenje aktivnosti pri predmetu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
- skrb za varno in zdravo delo študentov in soizvajalcev pri aktivnostih športne vzgoje in za ustrezno poučenost le-teh o nevarnosti in preventivi,
-  druga dela, ki sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 1.10.2017 dalje.

5. Rok za prijavo:   60 dni, od 2.6.2017 do 1.8.2017

Kandidati  posredujejo (lahko tudi po elektronski pošti): 
vlogo, CV,  predstavitev dosedanjega dela, vizijo prihodnjega dela ter lastnih ciljev, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv itd.  
   
6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka: 01 4769-505
E-mail: