Datum objave: 02.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM - H, H019001
  
2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- doktorat znanosti (področje komunikologija),
- veljavni raziskovalni naziv asistent – raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent),
- zaželeno je znanje še enega tujega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 2. 6. 2017 do 8. 6. 2017
kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in nazivu
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- Poznavanje MS Office, SPSS (dobro), Stata in Lisrel (osnovno)

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji

7. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 12. 2020 (čas trajanja Programske skupine)
- polni delovni čas – 40 ur/teden (do 31. 12. 2017)
- krajši delovni čas – predvidoma 3 ure/teden od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 (odvisno od razpoložljivih raziskovalnih ur v prihodnjih letih)
- predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: