Datum objave: 02.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (zaželena smer sociologija),
- izvolitev v raziskovalni naziv asistent - raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent)
- kandidat mora imeti vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju kakovosti življenja družbenih skupin, oskrbe starih ljudi v skupnosti in pri pripravi zahtevnih statističnih analiz

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 2. 6. 2017 do 7. 6. 2017
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- Poznavanje MS Office, SPSS, InDesign, Photoshop, Illustrator, HTML

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji
 
7. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 12. 2020 (čas trajanja projekta)
 polni delovni čas, 40 ur/teden  do 31. 12. 2017
 krajši delovni čas, 34 ur/teden od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020
 predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: