Datum objave: 07.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE (ZA FINANČNE IN GOSPODARSKE ZADEVE) – M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas, za določen čas dve leti, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, od 1. 7. 2017 dalje.
Poskusno delo traja 3 mesece.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
- specializacija po visokošolski univerzitetni (prejšnja),
- visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba ekonomske smeri,
- 5 let delovnih izkušenj na področju financ in računovodstva,
- aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov (Excel – visok nivo),
- poznavanje predpisov s področja dela. 

Pričakujemo, da bo novi/a sodelavec/ka pri svojem delu discipliniran/a, natančen/na in sposoben/na analitičnega razmišljanja.
Želimo si, da je komunikativen/na in sposoben/na sodelovati z različnimi skupinami sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:
- priprava in vodenje postopkov javnega naročanja z izdajo mnenj k investicijski dokumentaciji o virih financiranja;
- kontrola predlogov pogodb in drugih listin, potrebnih za izvajanje finančnega poslovanja fakultete ter spremljanje pravilnega izvajanja le-teh;
- strokovno delo za upravni odbor fakultete in priprava gradiv za seje upravnega odbora;
- v skladu s sklepi organov UL in Fakultete za upravo ter veljavnimi predpisi in navodili nadrejenega pravljanje nalog s svojega delovnega področja in samostojno vodenje zadev različnih področij;
- upravljanje z inštrumenti finančnega zavarovanja ter kontrola nad evidenco finančnih zavarovanj; priprava finančnega načrta in njegovih rebalansov ter nadzor njegovega izvajanja;
- priprava predlogov za splošne akte fakultete in predlogov sklepov ter navodil za fakultetne organe in notranje uporabnike s finančno-računovodskega področja;
- svetovanje na svojem področju vodjem enot fakultete in delavcem Finančno-računovodske službe.

Če iščete spremembo in nove delovne izzive in imate ustrezne delovne izkušnje, vas vabimo, da pošljete prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta,
na el. naslov: , do vključno 19. 6. 2017.

Oseba za stik s kandidati:
Mateja D. Murgelj,
tel.: 01 5805 560.

Obvezne priloge k prijavi so: kratek življenjepis z opisom doseženih znanj in veščin ter dosedanjih delovnih izkušenj, potrdilo o izpolnjevanju pogoja dosežene izobrazbe (kopija diplomske listine).