Datum objave: 09.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007
  
2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- doktorat znanosti,
- veljavni raziskovalni naziv znanstveni sodelavec (lahko tudi pedagoški naziv docent) – področje kulturologija,
- bibliografija s področja družbeno kulturnih vidikov znanosti in tehnologije, bioetika,
- zaželeno je znanje še enega tujega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 9. 6. 2017 do 15. 6. 2017
- kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu, bibliografijo

kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- poznavanje MS Office, SPSS, CAT orodja, osnove HTML programiranja

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji
    
7. Delovno razmerje: določen čas, do 30. 9. 2018 (projektno delo)
- polni delovni čas – 40 ur/teden, 100% do 31. 12. 2017
- krajši delovni čas – 24 ur/teden, 60% od 1. 1. 2018 – 30. 9. 2018

predviden datum sklenitve delovnega razmerja v juliju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: