Datum objave: 12.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta,

razpisuje prosto delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 - m/ž - delo se izvaja v enoti v Mariboru.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017100
 • Tarifni razred: VII/1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od 15. 8. 2017dalje, s poskusno dobo 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (poslovanje, javna uprava ali teologija)
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri (poslovanje, javna uprava ali teologija)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri (poslovanje, javna uprava ali teologija)

Ostali pogoji:

 • usposobljenost za delo z računalnikom (uporaba računalniških orodij)
 • aktivno znanje slovenskega in tujega jezika
 • poznavanje predpisov/pravil s področja študijskih zadev
 • priporočeno znanje s področja administrativnega vodenja dela, dela s strankami in projektnega dela
 • priporočene so izkušnje z urejanjem spletnih strani (urejanje vsebine)
 • komunikativnost, profesionalen odnos, prijaznost, samostojnost, inovativnost

Kratek opis dela in nalog:

 • opravljanje administrativnih in drugih tajniških del za prodekana vodja Enote in tajnika fakultete,
 • sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštne evidence za Enoto,
 • vodenje raznih evidenc in kartotek za Enoto,
 • posredovanje informacij o izobraževalnih dejavnostih na fakulteti,
 • dajanje pojasnil in svetovanje študentom,
 • vpisovanje rednih in izrednih študentov,
 • vodenje evidenc o študentih dodiplomskega študija ter I. in II. stopnje bolonjskih programov ter obdelava in posredovanje statističnih podatkov,
 • skrb za korespondenco med Enoto v Mariboru in FNM in FF UM,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • pripravljanje gradiv za delovna telesa fakultete

Datum objave: 12. 6. 2017

Rok za prijavo: do vključno 21.6.2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov UL, Teološka fakulteta, Kadrovska služba, Poljanska 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov  .

Kontaktna oseba na članici:  Lea Jensterle, 01 434 58 12,